2018

 

February

04 – 12 Table Ware Festival (Tokyo)

09 – 13 ambiente (Frankfurt)

15 – 20 Tobu Hyakkaten Funabashi (Chiba)

 

March

02 – 08 office abundante (Hyogo)

21 – 25 Tojiki Fair (Fukuoka)

28 – 04/02 Isetan Shinjuku (Tokyo)

 

April

TBD Artra (Kanazawa)

 

June

23 – 07/01 Gallery Tamura (Hiroshima)

TBD Event (Hiroshima)

 

July

07 – 16 IKUKO (Kurashiki)

13 – 17 Yakimono Fair (Sendai)

 

November

02 – 06 Toukyo (Tokyo)

10 – 18 Onomachi α (Wakayama)

17 – 12/08 罐子茶書館 (台灣)

23 – 12/09 Tokinokumo (Shiga)